Novo administrativno sučelje

12. Listopad 2014., Zagreb, Hrvatska.

Još jedan uspješan projekt

Objavili smo potpuno novi administrativni interfejs za upravljanje konferencijskim sadržajem, predavanjima i rasporedom, predavačima, dvoranama, prijavom učesnika, naplatom i svemu ostalom što vam je potrebno za uspješnu organizaciju konferencije.

Klijent

CITUS d.o.o.

Tehnologija

HTML5 & CSS3, Bootstrap 3, Kendo UI

Conference@Net savršen alat za organizovanje i upravljanje događajima i konferencijama.