E-Learning konferencija

11. Listopad 2013., Ante Starčevića 32, Koprivnica, Hrvatska.

Još jedan uspješan projekt

eLearning konferencija, u organizaciji preduzeća Podravka i Cognita, govorila je o specifičnosti primijenjenog e-learninga, posebno u korporativnom okruženju. Glavni cilj konferencije je bilo promovisanje primjene inovativnih tehnologija u sklopu cjeloživotnog učenja u korporativnom okruženju.

Klijent

Podravka , Cognita

Tehnologija

C@N Web, C@N Motion

Web stranica

e-learn.conferenceatnet.com

Conference@Net savršen alat za organizovanje i upravljanje događajima i konferencijama.